Menu
Kindercoach Heemskerk

WERKWIJZE KINDERCOACH

 

Iedere kindercoach werkt op zijn of haar eigen manier. Bij mij is geen enkel traject precies hetzelfde, omdat ik per kind kijk naar wat er het beste past. Ik kan begrijpen dat je benieuwd bent naar mijn werkwijze en om je een goed beeld te geven van hoe een coachingstraject bij Kindercoach&Co is opgebouwd vind je hieronder meer informatie. Zijn er nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Dan kun je mij altijd bellen of mailen.

 

01. KENNISMAKING

Wij starten met een telefonisch kennismakingsgesprek, dat duurt ongeveer 15 minuten en is geheel gratis. Hierbij praten wij over jullie hulpvraag en wat ik voor jullie kan betekenen. Ik vertel in het kort over mijn werkwijze en wanneer het voor ons beide goed voelt volgt er een intakegesprek.

 

02. INTAKEGESPREK

Als wij samen het coachingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met het kind en – als het mogelijk is – beide ouders/verzorgers. Op die manier krijg ik een compleet beeld van jullie verwachtingen en kijken wij samen waar jullie kind tegenaan loopt. Het intakegesprek duurt tussen de 60-90 minuten. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd welke samen met jullie kind ingevuld kan worden. Tijdens het intakegesprek worden alle vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken. Het doel van het intakegesprek is om de hulpvraag van jullie kind te concretiseren, zo krijgen wij een duidelijk beeld van wat jullie met de coaching willen bereiken. Het intakegesprek geeft vaak al een hoop inzichten en handvaten waar jullie verder mee kunnen, dit beïnvloed positief de duur van het coachingstraject.

 

O3. COACHINGSTRAJECT

In een traject van een aantal sessies ga ik samen met jullie kind aan de slag. Het aantal sessies is van tevoren niet exact te bepalen, maar gemiddeld is dit tussen de 3 tot 8 sessies. In de praktijk blijkt dat een aantal coaching gesprekken al voldoende kunnen zijn om samen een oplossing te vinden zodat jullie kind weer vol zelfvertrouwen verder kan. Ouders/verzorgers zijn bij de sessies zelf niet aanwezig, uitzonderingen daargelaten. Aan het einde van iedere sessie worden de laatste 10 minuten wel gezamenlijk afgesloten, waarin ik kan vertellen over de voortgang van het proces en is er ruimte voor vragen. Zo blijven ouders/verzorgers betrokken bij het proces en worden er eventuele huiswerkopdrachten uitgelegd en meegegeven.

 

Kindercoach&Co werkt oplossingsgericht en staat niet te lang stil bij het probleem. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. Samen kijken wij wat het kind nodig heeft om zich weer fijn te voelen. Tijdens een coaching sessie werk ik met verschillende methodes, maak ik o.a. gebruik van creatieve activiteiten, spelvormen, gesprekken, beweging- en ontspanningsoefeningen. Mocht er tijdens de kennismaking- en/of coachingstraject blijken dat jullie kind om welke reden dan ook niet- of onvoldoende gebaat is bij kindercoaching, dan zal ik dat altijd bij ouders/verzorgers aangeven. Ook bespreek ik dan de mogelijke alternatieven. Het kan dan zijn dat er een andere vorm van hulpverlening nodig is. In die gevallen zal ik, als de ouders/verzorgers dat willen, altijd kunnen doorverwijzen.

 

04. EVALUATIE/AFRONDING

Standaard wordt er aan het einde van de derde sessie met het kind en de ouders/verzorgers een evaluatiegesprek ingepland. Aan de hand van dit gesprek bekijken wij of er eventueel nog meer begeleiding nodig is.

Wanneer het kind weer controle heeft over zijn of haar probleem en jullie samen weer verder kunnen is dit het eindgesprek. Ook geef ik ouders/verzorgers zoveel mogelijk tools- en handvaten mee voor in de toekomst. Uiteraard is het na een aantal maanden mogelijk om gebruik te maken van de nazorgsessie(s) die ik aanbied.

 

ik streef naar een kort coachingstraject

 

Wil je de mogelijkheden bespreken of een afspraak maken voor een kennismaking? Neem dan contact op via 06-34183316, mail info@kindercoachenco.nl of stel je vraag via het contactformulier.

 

''Dat de dingen zijn zoals ze zijn, wil nog niet zeggen dat ze zo zullen blijven - omdenken''

 

 

intakegesprek

 

Wij starten na een telefonische kennismaking met het intakegesprek waarin alle vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen uitgebreid worden besproken. Vaak geeft een intakegesprek al een hoop inzicht en duidelijkheid wat de duur van de kindercoaching kan verminderen.

 

duur: 60-90 minuten

 

€88 incl. BTW

excl. reiskosten

kindercoaching

 

Na het intakegesprek volgt het coachingstraject. Het aantal sessies is van tevoren niet exact te bepalen, maar gemiddeld is dit tussen de 3 tot 8 sessies

 

duur: een losse sessie duurt 60 minuten. Dit is inclusief 10 minuten afronden met ouder/verzorger

 

€60 incl. BTW, materialen, en tussentijds mail- of telefonisch contact. excl. reiskosten

evaluatie
en/of
afronding

 

Aan het einde van de derde sessie evalueer ik samen met het kind en de ouders/verzorgers hoe de coaching tot nu toe verloopt. Aan de hand van dat gesprek kijken wij of er eventueel nog meer begeleiding nodig is.

 

Wanneer het kind weer controle heeft over het probleem en jullie samen met jullie kind verder kunnen is dit het eindgesprek.

 

Questions & Answers

WORDT KINDERCOACHING VERGOED?

 

Nee kindercaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten en worden daarom (nog) niet vergoed.

 

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE VAN HOE HET MET MIJN KIND GAAT TIJDENS DE COACHING?

 

Aan het eind van iedere sessie nodig ik jullie uit om 10 minuten bij te praten over wat wij in de sessie gedaan hebben. Ik hoor dan graag hoe het thuis gaat en waar jullie tegenaan lopen. Ook maak ik een kort verslag van iedere sessie, optioneel kan ik dit naar jullie mailen. Tijdens de tussenevaluatie praten wij uitgebreid over de vorderingen en of er eventuele vervolgsessies nodig zijn. Ik vind regelmatig contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. Samenwerking tussen beide partijen zorgt tenslotte voor een sneller resultaat!

 

WELKE DAGEN IS KINDERCOACH&CO GEOPEND?

 

De praktijk van Kindercoach&Co is op de volgende dagen geopend:

 

Dinsdag: 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

 

 

HOEVEEL COACHING SESSIES ZIJN ER NODIG?

 

Na het intakegesprek plannen we een aantal sessies in. Een kindercoachtraject bestaat ongeveer uit 3-8 sessies, afhankelijk van de hulpvraag. Tussen deze sessie zit meestal een tussenpozen van twee weken zodat jullie samen de tijd krijgen om in praktijk te brengen waar we tijdens de kindercoaching aan hebben gewerkt. Standaard wordt er na 3 coaching sessies geëvalueerd en kijken wij samen of verdere coaching wenselijk is.

WAT ALS MIJN KIND MINDER COACHING SESSIES NODIG HEEFT?

 

Het kan voorkomen dat een kind na 1 of 2 sessies voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld en geen coaching meer nodig heeft. Wanneer dit het geval is, zal ik dit bespreekbaar maken aan het einde van de coaching sessie. De laatste 10 minuten van iedere sessie bespreek ik kort met ouders/verzorgers de voortgang van het proces en is er ruimte voor vragen. Zo houden we de lijnen kort en blijven jullie betrokken.

 

DE AFSPRAAK KAN NIET DOORGAAN, KAN IK ANNULEREN?

 

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.

 

WAAR VINDT DE COACHING PLAATS?

 

De coachingsessies vinden plaats bij het kind thuis of in de nabije gelegen omgeving. Houdt hierbij rekening met extra reiskosten a €0,35 per km. Afspraken kunnen ingepland worden tussen 9.00 uur - 17.00 uur. De meeste scholen/leerkrachten stimuleren kindercoaching, waardoor je hier onder schooltijd bijna altijd vrij voor krijgt.

 

Postadres: Titus Brandsmastraat 3 1964 BV Heemskerk

INSTAGRAM

 

@kindercoachenco

 

Een reden om mij te volgen? Op IG deel ik leerzame tips, een kijkje achter de schermen en inspirerende quotes! Dit alles doe ik rondom de thema's waar ik mee werk: (faal)angst, piekeren, leren omgaan met pestgedrag, onzekerheid en het ontwikkelen van een groeimindset!

#kindercoach