Menu
Kindercoach Heemskerk

Privacyverklaring (AVG) Kindercoach&Co

Privacyverklaring van www.kindercoachenco.nl en voor cliënten en ouders van Kindercoachpraktijk Kindercoach&Co, gevestigd te Heemskerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55814085.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring geeft Kindercoach&Co nadere toelichting over hoe Kindercoach&Co omgaat met de persoonsgegevens van bezoekers en cliënten. Kindercoach&Co geeft aan welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze gebruik worden.

Lees deze privacyverklaring daarom goed door, dan weet u wat er gebeurt met de gegevens van uw kind. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via: info@kindercoachenco.nl  

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Kindercoach&Co gebruikt de persoonsgegevens van uw kind enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), om met u te communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening m.b.t. uw kind. Kindercoach&Co gebruikt zijn/haar gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u, uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Kindercoach&Co deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. 

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Kindercoach&Co over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Kindercoach Kindercoach&Co gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Kindercoach&Co heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Kindercoach&Co gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. 

Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.kindercoachenco.nl worden algemene webstatistieken bijgehouden. Ik kan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt. Mijn website maakt ook gebruik van cookies of Google analytics.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.  

Zonder uw toestemming deelt Kindercoach&Co uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Kindercoach&Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.  Kindercoach&Co is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet Kindercoach&Co van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Rechten betrokkene  
Kindercoach&Co respecteert uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen met Frances via info@kindercoachenco.nl  

Laatst gewijzigd op: 01-03-2022

Certificaat behaald AVG-Trainingen. Datum van uitgifte: 02-03-2022

INSTAGRAM

 

@kindercoachenco

 

Een reden om mij te volgen? Op IG deel ik leerzame tips, informatieve weetjes, een kijkje achter de schermen en inspirerende quotes! Dit alles doe ik rondom de thema's waar ik mee werk: (faal)angst, boosheid, piekeren, leren omgaan met pestgedrag en onzekerheid.

#kindercoach